11 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ƯU TIÊN TIÊM VẮCXIN COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Các nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, lực lượng quân đội, công an, giáo viên, người trên 65 tuổi… là các đối tượng được ưu tiên tiêm vắcxin phòng Covid-19 tại Việt Nam.

 © Copyright 2019-2024 Visa PM.
0902 644 344 - 090 678 6344